Kraftig fall i eksporten i mai

Det internasjonale tilbakeslaget i økonomien drar verdien av norsk eksport ytterligere ned. Sammenlignet med mai 2008, falt fastlandseksporten (tradisjonell vareeksport) i mai med hele 25,5 prosent.

Mai hadde en virkedag mindre enn i 2008, det kan forklare 4-5 prosentpoeng av nedgangen. Mens nedgangen var vel 16 prosent tidligere i år var den, selv etter korrigering, vel 20 prosent i mai. Sammenlignet med de første fem månedene i fjor, er nedgangen i fastlandseksporten 18,5 prosent. - Dette er det største fallet til nå i år og viser at den svake markedsutviklingen internasjonalt nå også preger den norske eksporten i økende grad, sier sjeføkonom John Rogne i Innovasjon Norge. Skifte på gang? Det er raffinerte produkter (som bensin og diesel) og metaller som drar eksporten mest ned, prisene internasjonalt er lavere og det forsterker den negative utviklingen. - I mai har også verkstedsindustrien bidratt til nedgang. Den har hatt vekst tidligere i år. Tallene for mai kan tyde på at det er et negativt skifte på gang, sier John Rogne. Går vi utover fastlandseksporten og inkluderer råolje og naturgass, er eksportnedgangen for samlet vareeksport i mai 32,9 %. Prisen på naturgass er knyttet til råoljeprisutviklingen med 3-6 måneders etterslep. Det var et betydelig fall i gassprisen fra mars til april og mai. I mai var det en nedgang i verdien av naturgasseksporten på 10,9 prosent. Lavere gassvolum forklarer 4,2 prosentpoeng av denne nedgangen, mens resten skyldes lavere pris. I april tok råoljen tilbake førsteplassen, og det ble også i mai eksportert mer råolje enn naturgass. Likevel var råoljeeksporten nesten halvert i forhold til mai i fjor. Lyspunktene Etterspørselen etter fisk har økt betraktelig og produksjonsproblemer i Chile har redusert deres evne til å fore markedet, dette har bidratt til at norsk fisk er mer populær. - Lyspunktet er at eksporten av fisk og spesielt oppdrettslaks nå er inne i en positiv periode og øker betydelig, sier John Rogne. Eksporten av fisk og fiskeprodukter økte med 18 % i mai. Økningen er 16 % så langt i år. Kontaktinformasjon: Sjeføkonom John Rogne, Innovasjon Norge: TLF: 992 10 230.