Strukturelt konstruksjonselement blir imponerende interiør

Kontorbygning-penthouse får uventet utseende fra Metsä Wood’s Kerto® LVL 

ESPOO, Finland, October 27, 2016

Design og konstruksjon av treinteriøret for One Main-renovasjonsprosjektet i Boston, USA er et utstillingsvindu for en utypisk bruk av Kerto® LVL. De bølgete treflatene som utgjør interiøret er bygget fullstendig av kryssbundete Kerto LVL paneler, som vanligvis brukes i strukturelle elementer.

Multimedia pressemelding

Prosjektets hovedarkitekt, Mark Goulthorpe fra dECOi Architects, en professor ved nærliggende MIT, fremmet et forslag med en svært strømlinjeformet bygningsmetodologi, hvor den vanlige flerbruks, flerkomponent-arven fra senindustriell produksjon gikk over i en enhetlig CAD/CAM-logikk.

"One Main tydeliggjør at radikalt bærekraftig arkitektur ikke trenger å være kjedelig, men tvert imot kan åpne opp byggenæringen til bemerkelsesverdig ny formell eleganse", sier Goulthorpe.

Tekniske fordeler og tilgjengelighet ledet til Kerto® LVL

Metsä Woods kryssbundet Kerto-Q LVL brukes vanligvis i strukturelle elementer. Likevel er One Main-kontoret i Boston et utmerket eksempel på en helt annen måte å bruke produktet.

Kerto-Q LVL fikk et anerkjennende nikk fra dECOi Architects på grunn av sin tykkelse og fordi det leveres i store paneler. Kerto er relativt billig, relativt sprekkfritt og har ikke noen lang venteperiode. Det var et pragmatisk valg for å balansere kostnader, fabrikasjon og estetikk. Den største fordelen med Kerto LVL er at råmaterialene er bærekraftige, og at det som et stort, laminert panel, innbyr til maskinering som gir en god, sterk kant. Med den laminerte massen, kan det få et svært forførende utseende.

Funksjonell trehimling

Den eksisterende kontorblokka  var en betongbygning fra 1970-tallet med hermetisk tette vinduer og full air-condition. Det var stor strukturell redundans, slik at man kunne henge de relativt lette takpanelene fra takdekket.

Det funksjonelle kontorrommet er "fanget" mellom to aktive overflater - gulvet og taket - som begge "animeres" med funksjonelle attributter som ventiler eller lysarmatur. Den grunnleggende romlige organiseringen etableres av resepsjonsdisken, som ser ut til å vokse ut av gulvet, eller av taket som "trekkes" med mot gulvet for struktur, eller opp mot himmelen for lys.

Store, prefabrikerte deler ga rask montering

Hver del av interiøret ble fabrikkert utenfor byggeplassen med en kraftig treakset CNC-maskin. Design-algoritmene delte opp de arkitektoniske formene i diskrete elementer som kunne legges på 12 ft × 4 ft (3,7 m × 1,2 m) paneler, helautomatisert og optimert av arkitekt-teamet. Delene ble maskinert med plugghuller, slik at de lett kunne lokaliseres romlig, uten å kreve nye mer enn korrekt sekvensering, innretting og liming eller spikring.

Målet var å minimere arbeidet på byggeplassen, og dette ble oppnådd i stor grad, etter som større og større ferdige deler ble levert til byggeplassen - for eksempel ble hele kontorgulv eller resepsjonsdisken sendt som komplette elementer som kun trengte å bli posisjonert på byggeplassen.

Strømlinjeformet fabrikasjon ga liv til flate Kerto LVL paneler

Det var viktig å strømlinjeforme den aktuelle maskineringsprosessen for hurtighet og økonomi. Alle de synlige elementene til designet ble fabrikkert som stablede seksjonselementer kuttet fra flate Kerto LVL paneler.

Takene, veggene, gulvene og statiske møbler ble alle framstilt som tverrstripede elementer laget av lag av Kerto LVL, med funksjonelle elementer som ventilasjonsåpninger, lyslommer og dørhåndtak formet ved direkte maskinering av treet.

Arkitektene overleverte aktuelle maskineringsfiler - de aktuelle kutteinstruksjonene - for fabrikasjonen, med elementene allerede montert på omtrent 1.200 Kerto LVL paneler for å minimere avfallet. Instruksjonene ble så gitt digitalt til de numerisk styrte maskinene.

I en materiell forstand, fulgte One Main prosjektet en radikal miljøvennlig agenda, ved å bruke et bærekraftig og karbonabsorberende råmateriale, effektivt oversatt til raffinerte og funksjonelle elementer via hendig, lavenergi digital maskinering. Med valg av andre materialer, f.eks. hvis dECOi hadde redusert tykkelsen eller størrelsen på Kerto-Q LVL panelene, ville maskineringstiden og kostnadene ha økt eksponentielt.

One Main-prosjektet i et nøtteskall:

  • One Main bruker bærekraftig skogsvirke i finsk Kerto-Q LVL med giftfritt, vannbasert lim.
  • Prosjektet på 10.000 sq. ft. (1.000 m2) montert på 1.200 paneler, hvert 1,5″ (39 mm) tykt og 4 ft × 12 ft (3,7 m × 1,2 m).
  • Alle delene ble maskinert lokalt med en enkelt treakset fresemaskin.
  • dECOi leverte de aktuelle maskineringsbanene (over 1 million lineære fot (300 000 m) med kutt) i 3D-instruksjonsfiler.
  • Avfallet var omtrent 10 %, som ble fliset opp og resirkulert.

Opplev One Main kontorrenovasjon med treinteriør i Boston på www.metsawood.com/publications.

Images: http://databank.metsagroup.com/l/9SGTHPTV7-xG

For mer informasjon, kontakt:

Virpi Koskimies, Communications Specialist, Metsä Wood, mobile: +358 (0)50 4522203, virpi.koskimies@metsagroup.com

PR förfrågningar, kontakta:

Björn Mogensen, Mogensen.info, tel. +46-708-184298

bjorn.mogensen@mogensen.info

 

Metsä Wood tilbyr konkurransedyktige og miljøvennlige treprodukter for konstruksjon, industrielle kunder og distributører. Produktene våre er av nordisk trevirke, et bærekraftig råmateriale av høyeste kvalitet. Vår omsetning i 2015 var på 0,9 milliarder Euro, og vi har omtrent 2.000 ansatte. Metsä Wood er en del av Metsä-gruppen.

 

Om oss

Metsä Woodwww.metsawood.com Metsä Wood provides competitive and environmentally friendly wood products for construction, industrial customers and distributor partners. We manufacture products from northern wood, a sustainable raw material of premium quality. In 2018, Metsä Wood's sales were EUR 0.4 billion, and it employs approximately 1,500 people. Metsä Wood is part of Metsä Group.

Abonner

Multimedia

Multimedia