Michelin bygger Europas største solcellefelt på tak

Michelin bygger Europas største solcellefelt på tak ved sin fabrikk i Cuneo i Italia. Mer enn 147 000 kvadratmeter med solpaneler installeres på fabrikken. Det er en flate som tilsvarer mer enn 20 fotballbaner.

Med en årlig produksjon på nærmere 10 millioner kWh gir solpanelene strøm til 2 000 innbyggere samtidig som mengden karbondioksid som slippes ut i atmosfæren minsker med 1 200 tonn per år.
Det nye solcelleanlegget beregnes å være i drift i begynnelsen av 2010. Anlegget utvikles og drives av Frey Nouvelles, et foretak som produserer elektrisitet fra fornybare energikilder.

– Å minske karbondioksidutslippene er et av flere områder som Michelin fokuserer på for å redusere miljøpåvirkningen fra vår virksomhet, sier Lennart Lomaeus, miljøansvarlig hos Michelin i Norden.

Michelin har en rekke prosjekter for å øke bruken av lokalt produsert fornybar energi. I Tyskland finnes solcellemoduler installert på fire fabrikktak, og fabrikken i Dundee i Skottland forsynes av to vindkraftverk som eies av Michelin. I Bassens i Frankrike dekkes 20 prosent av anleggets energibehov av energi som gjenvinnes fra forbrenning av industriavfall i to nærliggende forbrenningsanlegg.

Respekt for miljøet er en av Michelins kjerneverdier og en integrert del av Michelins ”Performance and Responsibility Charter” som ligger til grunn for konsernets arbeid med bærekraftig utvikling.

Hver dag produserer Michelins anlegg i Cuneo cirka 1 000 tonn dekkmateriell og 300 tonn dekk og innerslanger.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker