Aksjekapital endring NattoPharma ASA

Foretaksregisteret i Brønnøysund har i dag bekreftet registrering av endring i selskapets aksjekapital med NOK 200.004,40. Ny aksjekapital er NOK 2.244.526,80 fordelt på 22.445.268 aksjer hver pålydende NOK 0,10. Foretaksregisteret har også registrert oppdaterte vedtekter, samt fullmakt til styret til å utstede frittstående tegningsretter som vil kunne medføre en maks. kapitalforhøyelse på NOK 399.999.60. Alle nyregistreringer er i henhold til vedtak på selskapets ekstraordinære generalforsamling avholdt 20. mai 2009.
 
For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med 
 
Thomas Christensen
Adm. dir/CEO
tlf. +47 922 55 444
 
eller
 
Morten Sundstø
IR ansvarlig
tlf. +47 950 61 860
 

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner