NattoPharma : GJENNOMFØRING AV AKSJEEMISJON OG SPLEIS AV AKSJER


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Det vises til ekstraordinær generalforsamling i NattoPharma ASA avholdt 31. oktober 2011 og børsmeldingen av samme dag.

Kapitalforhøyelsen på NOK 1 for å tilrettelegge for aksjespleisen er nå registrert i Foretaksregisteret.

I den ekstraordinære generalforsamlingen ble det samtidig vedtatt en spleis av aksjene i selskapet i forholdet 100:1, ved at aksjenes pålydende økes fra NOK 0,10 til NOK 10, slik at 100 aksjer slås sammen til 1 aksje. Aksjespleisen vil ha virkning i forhold til handel med selskapets aksjer med 3. november 2011 som per dato (ex spleis).

Etter ovennevnte endringer er selskapets aksjekapital NOK 12 908 120, fordelt på 1 290 812 aksjer, hver pålydende NOK 10.

 

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner