Innkalling til ordinær generalforsamlingInnkalling samt årsregnskap for 2008 sendes selskapets aksjonærer pr post.

Det bes om at påmelding til generalforsamlingen mottas av selskapet senest mandag den 23. mars 2009. Påmelding sendes pr fax til +47 67 11 25 41, med e-post til firma@navamedic.com eller som vanlig brev til Navamedic ASA, PB 107, 1325, Lysaker. Ved spørsmål ring +47 67 11 25 44.

Dersom De ikke har anledning til å møte, kan fullmakt gis til styrets leder, Johan Reinsli, administrerende direktør Bernt-Olav Røttingsnes eller en annen som De bemyndiger.

Lysaker, den 6.mars 2009 Styret i Navamedic ASA

For mer informasjon, kontakt:

Bernt-Olav Røttingsnes, CEO/CFO E-mail: bor@navamedic.com Tlf: +47 67 11 25 44 Mobil: +47 91 34 70 21

Abonner

Dokumenter og linker