Gjennomslag for NCC i Rogfast-tunnel

Lese original

Tirsdag kunne NCC skyte gjennomslagssalven mellom de to parallelle tunnelløpene på E39 Rogfast  - E13 Arsvågen, Bokn kommune i Rogaland. Sidetunnelen er en del av det som blir Norges største vegtunnelprosjekt.

NCCs og Statens vegvesens personell samlet p rysa etter gjennomslagssalven

NCC mannskaper hadde i slutten av januar i år drevet ferdig det første tunnelløpet, og tirsdag ettermiddaq var dermed begge tunnelløpene i den vel to km lange transporttunnelen ferdig drevet.

– Dette er en milepæl der NCC igjen befester vår solide erfaring med utførelse av undersjøiske tunnelprosjekt, sier prosjektleder Frank Grønvold i NCC Infrastructure.

NCC startet byggingen av tunnelen i januar 2018. Den er i to løp og skal brukes til transporttunnel under drivingen av Rogfast hovedtunnel, og som ventilasjonstunnel når Rogfast åpner.

Entreprisen Sidetunnel Arsvågen er den første tunnelkontrakten på Statens vegvesens prosjekt E39 Rogfast. Entreprisen omfatter blant annet også etablering av deponi for tunnelmassene, opprustning av Arsvegen fram til påhuggsområde for hovedløpene, pumpeledning, VA grøft og fremføring av rørtrase for høyspentkabler.

Les mer om prosjektet 


Les også: NCC signerte første Rogfast-kontrakt


Mediekontakter:
Frank Grønvold, prosjektleder NCC Infrastructure,
T: +47 951 40 336 e: Frank.gronvold@ncc.no

Robin Stenersen, kommunikasjonsrådgiver NCC Infrastructure
T: +47 952 90 219 e: Robin.stenersen@ncc.no

Mediekontakt: Robin Stenersen, kommunikasjonsrådgiver, NCC Infrastructure
t: 952 90 219 e: robin.stenersen@ncc.no 

Om NCC. Vår visjon er å fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er et av Nordens ledende selskaper innenfor bygg, infrastruktur og eiendomsutvikling, med en omsetning på over 57 Mrd SEK i 2018. NCC er notert på Nasdaq Stockholm.

Om oss

Vår visjon er å fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er et av Nordens ledende selskaper innenfor bygg, infrastruktur og eiendomsutvikling, med en omsetning på 54 Mrd NOK i 2019 og nærmere 15 500 ansatte. NCC er notert på Nasdaq Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia