NCC bygger renseanlegg til 62 millioner

Lese original

Onsdag 7. mars inngikk NCC og Nedre Romerike Avløpsselskap (NRA) kontrakt på betongarbeider på det nye renseanlegget i Skedsmo kommune i Akershus. Byggentreprisen er tilhørende det pågående OREA-prosjektet og vil bli ferdigstilt i slutten av 2018.

– NCC endte med å vinne anbudskonkurransen etter å ha blitt vurdert av byggherren som best på samlet vurdering av pris, kompetanse og gjennomføringsstrategi. Nå gleder vi oss til å starte arbeidet, sier Hans Lennart Kevin, prosjektleder i NCC.

Oppdraget består av å utføre de bygningsmessige arbeidene ved utbygging av det nye

rensetrinnet. Den dominerende arbeidsoppgaven vil være å støpe alle vannførende kanaler og bassenger i tillegg til øvrige betongkonstruksjoner.

Helt konkret omfatter kontrakten i hovedtrekk etablering av fundament/kvalitetsfylling for betongarbeidene og etablering av drenering som skal fremføres til pumpegroper for pumpesumper, støping av bunnplater, vegger utføret i vanntett betong, støping av betongdekker over kanaler og bassenger, overflatebehandling av betongflater, etablering av to traverskraner som skal dekke to hovedhaller og etablering av dryppsikring ved tunnelduk over alle driftsområder.

I tillegg skal det i teknisk rom etableres betongrom for en trafo og et EL-Rom,

og en bunnplate med et mindre overbygg i lettvegger for ventilasjonsaggregat og

deler av et luktfjerningsanlegg. I betongmengdene over er det også medtatt betongarbeider for et frittstående kjemikalirom. Bestående av en bunnplate, vegger og et dekke.

Bygget for fremtidens klimautfordringer

Motivene for utbygging av det nye rensetrinnet OREA er flere:

  • Økt kapasitet i      anlegget for å møte befolkningsveksten.
  • Økt kapasitet i      anlegget for å møte et klima med mer intense nedbørsituasjoner.
  • Økt robusthet og      fleksibilitet i anlegget for å sikre god drift ved planlagt eller      uforutsett reduksjon i kapasitet eller ytelse i hovedanlegget.

OREA er et prosessteknisk anlegg bygget i fjell i tilknytning til eksisterende avløpsrenseanlegg. Anlegget består av en prosesshall på ca. 20 x 54 meter og med noen mindre utsprengte sidehaller. Total grunnflate er ca. 1 900 m2.

Dagens avløpsrenseanlegg har en kapasitet på 5.000 m3/h. OREA skal ha en kapasitet i tillegg på 10.000 m3/h. Samlet tilknytning til NRA er i dag ca. 130.000 personekvivalenter (pe). Hele regionen er i sterk vekst og i dimensjoneringsgrunnlaget for anlegget ligger det derfor til grunn at NRA frem mot år 2040 vil ha en nær doblet tilknytning, det vil si 230.000 pe.

– Med kontrakten for bygningsmessige arbeider plassert, er en ny milepæl i utbyggingen av vårt nye rensetrinn nådd, og NRA er ett skritt nærmere visjonen om 0-utslipp av urenset avløpsvann til Nitelva sier Gunnar Bjørnson, prosjekt- og plansjef i NRA og NRV. 

Mediekontakt:

Hans Lennart Kevin, prosjektleder, NCC

t: +47 957 03 625 e: hans.kevin@ncc.no 

Cato Werner Gustavson, kommunikasjonsrådgiver, NCC

t: +47 924 66 737 e: cato.werner.gustavson@ncc.no 

Om NCC. Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 16.000 ansatte i 2015. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. Les mer om oss på NCC.no og følg oss på sosiale medier og på bransjebloggen Beyond Construction for tilgang til de ferskeste nyhetene. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia