Retter fokuset på sikkerhet med HMS-uke

Lese original

NCC gjennomfører denne uken den årlige HMS-uken, og i løpet av uken skal alle ansatte delta på en rekke interne arrangementer, øvelser og sikkerhetsopplæringer.

Det er niende året på rad NCC i Norge gjennomfører HMS-uken. Fokuset i år er å videreføre det gode HMS-arbeidet som er gjort de siste årene og dermed opprettholde det gode sikkerhetsnivået som nå er opparbeidet i NCC.

– Vi har gjennom flere år hatt et godt fokus på sikkerheten og jobbet mye med HMS-kulturen i selskapet. Vi opplever nå at vi jobber godt i hele selskapet og oppnår gode HMS-resultater hvor antallet alvorlige hendelser er redusert betraktelig. Årets HMS-uke fokuserer derfor på å opprettholde det gode arbeidet som gjøres i alle våre prosjekter, sier HMS-sjef Morten Larsen i NCC Infrastructure Norway.

På anlegg og prosjekter i NCC kommer sikkerheten alltid først, og daglig utføres rutinesmessig blant annet ledelsens gjennomgang av anlegget, daglig sikkerhetsbrief og Time Out - muligheten til å si stopp under arbeidet. På den måten skal alle ansatte bli involvert i sikkerhetsarbeidet. Larsen mener bransjen de siste årene har gjort betydelige fremskritt når det gjelder sikkerhet, men fortsatt er det selvfølgelig plass til forbedringer og videreføre det som fungerer godt.

– HMS-arbeidet i NCC er godt og vi har gode sikkerhetsholdninger. Dette skal vi nå videreføre og forsterke. Målet er selvfølgelig at ingen skal skade seg på jobb. Det krever at alle bidrar og tar ansvar for egen og andres sikkerhet, sier Larsen.

Alle 16 500 ansatte i NCC-konsernet deltar på HMS-uken.For ytterligere informasjon, kontakt:

HMS-sjef Morten Larsen, NCC Infrastructure Norge,  tel: 91 57 80 62, e-post: morten.larsen@ncc.no
Tor Heimdahl, Kommunikasjonssjef NCC i Norge,  tel: 95 13 06 93, e-post: tor.heimdahl@ncc.no

Om NCC. Vår visjon er å fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er et av Nordens ledende selskaper innenfor bygg, infrastruktur og eiendomsutvikling, med en omsetning på over 57 Mrd SEK i 2018. NCC er notert på Nasdaq Stockholm.

Om oss

Vår visjon er å fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er et av Nordens ledende selskaper innenfor bygg, infrastruktur og eiendomsutvikling, med en omsetning på 54 Mrd NOK i 2019 og nærmere 15 500 ansatte. NCC er notert på Nasdaq Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia