Vasker nye typer sand ut av Arna-fjellet

Lese original

Med nytt vaskeanlegg kan Arna steinknuserverk ved Bergen tilby nye og
miljøproduserte sand- og grusprodukter som slår an i markedet
.

SE VIDEO PÅ YOUTUBE: Vasker frem nye steinprodukter i Arna-fjellet

Beliggende i fjellet rett ved E16 i Ytre Arna er ikke NCCs underjordiske pukkverk enklest å få øye på, men inne i den enorme fjellhallen ruller store transportbiler fra hele distriktet på rekke og rad for å kjøpe grus- og sandprodukter. Nå har et nyinvestert vaskeanlegg gjort det mulig å tilby flere produkter som etterspørres i markedet.

-Med vaskeanlegget kan vi nå fjerne finstoffet fra grus- og sandmassene, og på denne måten utnytte det som tidligere gjerne bare var et restprodukt, forteller avdelingsleder Vegard Herje Løwø ved Arna Steinknuserverk.

Fra dagbruddet på toppen av Arna-fjellet blir pukkverket supportert med egen stein. Ved hjelp av dumpere transporteres steinen til fjellsjakten som fører ned til selve pukkverket, og der steinmassene gjennomgår tre knusetrinn fram til grus- og sandprodukter - før vaskeanlegget nå også gjør det mulig å fjerne støvet, og dermed produsere flere produkter. 

Positiv mottakelse
Resultatet er mer utnyttbare ressurser og mindre overskuddsmasse fra steinmassene. Vaskeanlegget av type CDE er innkjøpt fra Irland, har kostet 13 millioner kroner, og kom på plass høsten 2016.  Sanden blir blandet med vann og pumpet inn i sykloner hvor finstoffet skilles fra. Videre blir sanden kjørt over et av-vanningssikt for å få ned fukt-innholdet i ferdig vasket sand.

Etter få måneders drift er erfaringene gjennomgående positive, utfordringene står i kø men det gjør også mulighetene.

-Etterspørselen etter vasket sand med lite støv i, er økende. Dette er gode sandprodukter som vi opplever positiv mottakelse fra kundene våre, og som åpner nye markedsområder.  Vasking av sand har allerede gitt oss nye produkter som blant annet brukes i betong, på ridebaner, under kunstgressanlegg og som kabelsand, sier Løwø.

Miljøvennlige sider
Vaskeanlegget har også en rekke miljømessige fordeler, både for de ansatte og for omgivelsene.

- Produksjon av fine sandprodukter har en tendens til å støve men en våt-prosess støver ikke og vi kan også benytte vann som støvdemper tidligere i knuseprosessen. Dette er svært fordelaktig for et anlegg som ligger inni fjellet og der utfordringer med støv uansett vil kunne være tilstede.

Vannet som går med i produksjonen blir renset og gjenbrukt. 

-Vasking av sand skaper enorme mengder med skittent vann. Hovedprinsippet i vårt nye vaskeri er et vannbehandlingsanlegg slik at støvet filtreres ut av det skitne vannet. Vi gjenbruker vannet og dermed er det ingen utslipp fra anlegget, forteller avdelingslederen.

Det gjøres også et nybrottsarbeide for å kunne utnytte det filtrerte knusestøvet fra anlegget.

- De fleste produksjoner har et biprodukt og det blir interessant å se om vi kan finne en anvendelse også for filtermassen. Vi arbeider nå med å kunne lage en seperasjonsmasse for bruk i områder hvor kunden ønsker å ha kontroll på grunnvannet, for eksempel imot en byggegrop.

Et ressurssenter
I tillegg til at Arna Steinknuseverk ligger i fjellet og dermed ikke forstyrrer omgivelsene verken med støy eller støv, ligger anlegget fordelaktig til for kunder i Bergensregionen. Foruten nytt vaskeanlegg blir knuseverket også oppgradert med forbedret elektrisk anlegg samt automatisert driftsstyring (PLS) for en effektiv og fremtidsrettet drift.

Ikke nok med det. Både Løwø og NCC har perspektiver og planer for ytterligere optimalisert drift ved anlegget for lang tid framover.

-En må tenke langsiktig. Bergen by vil ha behov for pukk og grus i all evighet så vi må planlegge for at Arna Steinknuseverk skal fungere som et ressurssenter for steinmaterialer til bydelen også om 1000 år. Med en utvidelse av fjellhallene samt etablering av sjøtilgang og kaianlegg for ut-/ innskiping av steinmaterialer direkte gjennom fjellet, vil samfunnsnytten av knuseverket være betydelig for mange generasjoner, sier Løwø.  

NCC har allerede foretatt de nødvendige tomte-investeringer, og arbeidet med de nødvendige godkjenninger er godt i gang.


MEDIEKONTAKT:
 

Vegard Løwø, avdelingsleder Arna steinknuserverk,  NCC  

e: Vegard.Herje.Lowo@ncc.no, t: +47 406 45 260  

Robin Stenersen, kommunikasjonsrådgiver i NCC

e: robin.stenersen@ncc.no , t: +47 952 90 219

Les mer om Arna steinknuserverk


Beskrivelse Arna steinknuserverk
Årlig produksjonsvolum: 300 000 tonn sand og singel til anleggsvirksomhet.
Type stein: Anortosittisk Gneis
Kundemasse: Hovedsakelig entreprenørmarkedet i Bergensområdet, Hardanger og mot Voss.
Leveranser: 90 prosent med bil, 10 prosent med båt
Antall ansatte: 10
Vaskeanlegg: CDE (Irland) , sykloner, av-vanningssikt, fortykker og filteranlegg.

Mediekontakt: Robin Stenersen, kommunikasjonsrådgiver, NCC
t: 952 90 219 e: robin.stenersen@ncc.no 

Om NCC. Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 16.000 ansatte i 2015. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. Les mer om oss på NCC.no og følg oss på sosiale medier og på bransjebloggen Beyond Construction for tilgang til de ferskeste nyhetene. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia