CE MERKING AV FØRSTE BLODBASERTE TEST FOR TIDLIG DIAGNOSE AV ALZHEIMERS SYKDOM

DiaGenic ASA melder at Europeisk CE-merking av ADtect® for klinisk bruk i diagnose av Alzheimers sykdom er mottatt. Alzheimers-testen er nå registrert under det Europeiske CE IVD direktivet for ”In Vitro Diagnostic Medical Devices 98/79/EC”. ADtect® er en blodprøvebasert genekspresjonstest som muliggjør tidlig diagnostikk og behandling. ”Denne CE-registreringen er en betydelig milepæl i DiaGenic’s utvikling, og er et gjennombrudd i diagnostisering og behandling av Alzheimers sykdom” sier DiaGenic’s administrerende direktør Dr Med Erik Christensen. ”Undersøkelser viser at farmakologisk behandling og pleie kan utsette kostnadsdrivende institusjonelle opphold. Slike kostnadsbesparelser hindres i dag fordi pasienter enten ikke blir diagnostisert, eller fordi diagnosen kommer sent. Vi forventer at ADtect® som er basert på lett tilgjengelige blodprøver, og som dermed er en pasientvennlig prøve, vil kunne være et viktig verktøy i denne sammenheng.” ADtectTM vil nå bli markedsført av et nettverk av distributører i Europa, og blodprøvene vil bli analysert sentralt hos DNAVision i Belgia. Kontaktperson: Dr Med Erik Christensen, administrerende direktør Telefon: +47 95939918 E-mail: erik.christensen@diagenic.com

Om oss

DiaGenic ASA is an innovative Norwegian life sciences company founded in 1998 and listed on the Oslo Stock Exchange. DiaGenic develops patient-friendly tests for the early diagnosis of devastating diseases where early intervention is crucial for successful treatment. DiaGenic’s patented method is based on identifying disease-specific gene signatures from easily available sample material such as blood. DiaGenic's strategy is to work with research and technology partners to develop a pipeline of assays for commercialisation by major diagnostics companies. Currently DiaGenic’s first two tests for the early detection of breast cancer and Alzheimer’s disease are on track to enter extensive clinical trials during 2007. The company has been awarded substantial development grants as part of the Norwegian Research Council’s FUGE programme.

Abonner