Rapport for første kvartal 2008

  Vedlagt følger Nordic Minings rapport for første kvartal 2008.   Report in English will follow shortly.   For spørsmål vennligst kontakt CFO Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.     Oslo, 2. juni 2008 Nordic Mining ASA

Abonner

Dokumenter og linker