Nordic Nanovector AS: 2. kvartalsrapport 2014

Vedlagt følger selskapets kvartalsrapport for 2. kvartal 2014.

Høydepunkter 2. kvartal 2014:

• Den første produktkandidaten Betalutin™ har blitt klassifisert som legemiddel mot sjeldne sykdommer (orphan-drug designation) for behandling av follikulært lymfom i Europa og  USA.

Orphan drug betegnelsen vil gi selskapet flere fordeler, inkludert protokoll assistanse og reduserte kostnader knyttet til det kliniske utviklingsprogrammet, samt kommersiell eksklusivitet i ti år når produktet kommer på markedet i Europa og syv års eksklusivitet i USA.

• Gjennomført vellykket rettet emisjon på 250 millioner kroner.

Den rettede emisjonen, som ble gjennomført mot eksisterende aksjonærer så vel som nye institusjonelle og profesjonelle investorer, tiltrakk sterk investorinteresse og ble økt fra 150 millioner kroner til 250 millioner kroner på bakgrunn av sterk etterspørsel fra institusjonelle investorer. Den rettede emisjonen ble betydelig overtegnet. Styret allokerte 10.000.000 nye aksjer til en kurs på NOK 25 per aksje som ble godkjent i Ekstraordinær Generalforsamling den 27. juni 2014. En reparasjonsemisjon på inntil 2.000.000 aksjer vil bli gjennomført i august/september.

Jan A. Alfheim, CEO
Phone: ( 47) 22 18 33 01   
Cell:    ( 47) 46 44 00 45
Fax:     ( 47) 22 58 00 07
E-mail: jaa@nordicnanovector.no

Tone Kvåle, CFO
Phone: ( 47) 22 18 33 01  
Cell:    ( 47) 91 51 95 76
Fax:     ( 47) 22 58 00 07
E-mail: tkv@nordicnanovector.no

Om Nordic Nanovector AS:
Nordic Nanovector AS er et privateid selskap etablert i 2009. Selskapet er lokalisert i Norge og har kontorer og laboratorier i Oslo. Vår misjon er å utvikle innovativ radioimmunoterapi, rettet mot kreft som er vanskelig å behandle, ved hjelp av selskapets proprietære målrettede nanovector teknologi. Vårt første produkt BetalutinTM er utviklet for å behandle pasienter som lider av non-Hodgkin lymfom og andre kreftformer.

Om Betalutin:
Betalutin™, er en farmasøytisk produktkandidat som består av en radionuklide konjugert til et tumorsøkende antistoff, som kan brukes til bestråling av ondartede metastaserte tumorer som gir minimal skade på nærliggende friskt normalt vev. Denne teknologien tar sikte på å forlenge og forbedre livskvaliteten hos mennesker som lider av non-Hodgkin lymfom (NHL).

Tags:

Om oss

Om Nordic NanovectorNordic Nanovector arbeider med utvikling og kommersialisering av innovativ behandling til pasienter for å møte store udekkede behandlingsbehov og videreutvikle kreftbehandling. Selskapet har ambisjoner om å bli en ledende aktør innen utviklingen av målrettet behandling for hematologisk kreft.Nordic Nanovectors ledende legemiddelkandidat under klinisk utvikling er Betalutin®, et målrettet CD37 antistoff-radionuklid-konjugat (ARC) utviklet for å forbedre og supplere dagens behandlingsalternativ for pasienter med lymfekreftformen non-Hodgkin's Lymfom (NHL). NHL er en indikasjon med et stort udekket behandlingsbehov med et stadig voksende markedspotensial som antas å ha en verdi på omkring 29 milliarder amerikanske dollar innen 2026.Nordic Nanovector planlegger å beholde markedsføringsrettighetene og delta aktivt i kommersialiseringen av Betalutin® i viktige markeder.Ytterligere informasjon om selskapet er tilgjengelig på www.nordicnanovector.com

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker