Nordic Nanovector ASA: Resultat for tredje kvartal 2021

Report this content

Oslo, 18. november 2021: Nordic Nanovector ASA (OSE: NANOV) publiserer i dag resultatene for tredje kvartal 2021. Selskapets ledelse vil presentere resultatene i et fysisk møte som også vil bli direktesendt i en webcast i dag kl. 08.30. Se detaljer under.

 • Vi går inn i en spennende fase for Nordic Nanovector ettersom selskapet nærmer seg fullført innrullering av pasienter til PARADIGME-studien. Foreløpige topplinjedata ventes avlest i første halvår 2022. Selskapet er overbevist om at Betalutin® er unikt posisjonert til å møte behovet for en effektiv og veltolerert behandling av pasienter med non-Hodgkin’s lymfom uten bruk av cellegift. Behandlingen er dessuten enkel å administrere. I mellomtiden ser vi frem til å dele vår visjon for Nordic Nanovector og Betalutin®, samt en oppdatering om våre produktutviklingsplaner på R&D-dagen vi arrangerer den 30. november, sier administrerende direktør Erik Skullerud.

Operasjonelle hovedtrekk

 • 102 av målet om 120 pasienter er per 17. november 2021 innrullert i den avgjørende PARADIGME fase 2b-studien for Betalutin® (94 pasienter innrullert per 26. august 2021)
  • Tre pasienter var innrullert i samme kvartal 2020
  • Foreløpige tre-måneders topplinjedata ventes avlest i første halvår 2022 i tråd med justert fremdriftsplan annonsert 3. august 2021
 • Erik Skullerud ansatt som ny administrerende direktør
  • Skullerud har mer enn 25 års erfaring i biofarmaindustrien inkludert mer enn  15 år i Amgen, inkludert markedsdirektør Europa for onkologi og hematologi, og syv år i Bayer
  • Han har lansert flere innovative produkter knyttet til onkologi/hematologi-området, og som konsulent har han jobbet med noen av verdens ledende farmasi- og bioteknologiselskaper i tillegg til små, spesialiserte oppstartsselskaper i en rekke prosjekter
 • Pierre Dodion MD ansatt som medisinsk direktør
  • Dr Dodion har over 30 års erfaring i biofarmasøytisk industri, hovedsakelig innen onkologi og hematologi. Han har dyp kompetanse i klinisk utvikling, medisinsk- regulatorisk kompetanse og har bidratt strategisk og ført tilsyn med en rekke kliniske studier
 • Nordic Nanovector annonserte sin støtte til The Health Policy Parnerships initiativ for å forbedre beredskapen for bruk av radioimmunoterapi og til å fasilitere en passende integrasjon av denne innovative kreftbehandlingsmetoden ved lymfom
 • Selskapet inngikk et forskningssamarbeid med Universitetet i Pennsylvania for å utvikle en CD-37 målrettet CAR-T-celleterapi som potensiell behandling for pasienter med ondartede B-celler
  • Nordic Nanovector vil ha en opsjon til å lisensiere eksklusive globale rettigheter for enhver CD37-målrettet CAR-T cellebehandling som måtte oppstå som resultat av samarbeidet

Finansielle hovedtrekk

(Beløp i parentes = samme periode i 2020 dersom annet ikke er oppgitt)

 • Omsetningen i tredje kvartal 2021 beløp seg til 0,0 millioner kroner (0,0 millioner kroner)
 • Totale driftskostnader for tredje kvartal 2021 var 104,3 millioner kroner (88,1 millioner kroner). Totale driftskostnader for årets første ni måneder i 2021 var 309,3 millioner kroner (327,3 millioner kroner)
 • Driftsunderskuddet for tredje kvartal 2021 beløp seg til 103,6 millioner kroner (underskudd på 88,2 millioner kroner). Driftsunderskuddet for årets ni første måneder i 2021 var 307,6 millioner kroner (underskudd på 305,4 millioner kroner)
 • Kontantbeholdningen beløp seg til 369,5 millioner kroner ved utgangen av september 2021, sammenliknet med 450,1 millioner kroner ved utgangen av juni 2021 og 294,0 millioner kroner ved utgangen av desember 2020

Fremtidsutsikter

Nordic Nanovector er nær fullføring av pasientinnrulleringen i PARADIGME og har mål om å kunne avlese foreløpige tre-måneders topplinjedata i første halvår 2022.

Selskapets nåværende kontantbeholdning støtter driften inn i andre halvår 2022 og vil muliggjøre videre forberedende arbeid med den potensielle søknaden om markedsadgang i USA for Betalutin® og planlegging av etterfølgende kommersialisering.

Selskapet mener at dataene, hvis de er positive, kan representere et betydelig vendepunkt for selskapet og dets aksjonærer. Med positive data vil Betalutin® bekreftes som en svært lovende, ny og målrettet radioimmunterapi som kan imøtekomme de udekkede behandlingsbehovene til pasienter med follikulært lymfom med manglende respons eller tilbakefall (R/R FL).

Selskapet vil belyse utviklingsplanen og mulighetene for å utvide markedet for Betalutin® til andre NHL-indikasjoner, sammen med andre potensielle områder for ekspansjon basert på CD37-målrettede immunterapier, på sin R&D-dag, planlagt til 30. november 2021.

Presentasjon og webcast

En presentasjon vil bli holdt av Nordic Nanovectors ledelse i Oslo i dag kl 8:30 på:

Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo Møterom: Bjørvika

Presentasjonen vil bli direktesendt i en webcast som blir tilgjengelig på www.nordicnanovector.com under seksjonen Investors & Media.

Delårsrapporten og presentasjonen blir tilgjengeliggjort på www.nordicnanovector.com under seksjonen Investors & Media/ Reports and Presentations/Interim Reports/2021.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Malene Brondberg, Finansdirektør, Tlf: +44 7561 431 762
E-post:
ir@nordicnanovector.com

Om Nordic Nanovector

Nordic Nanovector arbeider med utvikling og kommersialisering av innovativ pasientbehandling for å møte store udekkede behandlingsbehov og videreutvikle kreftbehandling. Selskapet har ambisjoner om å bli en ledende aktør innen utvikling av målrettet behandling av hematologisk kreft. Nordic Nanovectors ledende legemiddelkandidat under klinisk utvikling er Betalutin®, et målrettet CD37 antistoff-radionuklid-konjugat (ARC) utviklet for å forbedre og supplere dagens behandlingsalternativer for pasienter med lymfekreftformen non-Hodgkins Lymfom (NHL). NHL er en indikasjon med et stort udekket behandlingsbehov med et stadig voksende markedspotensial som antas å ha en verdi på omkring 26 milliarder amerikanske dollar innen 2028 Nordic Nanovector planlegger å beholde markedsføringsrettighetene og delta aktivt i kommersialiseringen av Betalutin®® i viktige markeder. Ytterligere informasjon om selskapet er tilgjengelig på www.nordicnanovector.com

Forbehold i forbindelse med uttalelser om fremtiden: Denne børsmeldingen om resultatene for tredje kvartal inneholder uttalelser om Nordic Nanovectors fremtidsutsikter, blant annet estimater, strategier og mål. Alle uttalelser om fremtiden er forbundet med risiko og usikkerhet, og den faktiske utviklingen og resultatene vil derfor kunne avvike vesentlig fra det som er blitt uttalt eller antydet.

 

 

Tags: