Aksjekapitalforhøyelse

Stavanger, 13. mai  2009: Norwegian Energy Company ASA (OSE:NOR)
Aksjekapitalforhøyelse i Noreco (Norwegian Energy Company ASA) er i dag registret i Foretaksregisteret.
 
Norecos aksjekapital er NOK 487 533 704,70 fordelt på 157 268 937 aksjer, hver pålydende NOK 3,10.
Norecos vedtekter er endret tilsvarende.  
Oppdatert firmaattest er vedlagt.
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 
Einar Gjelsvik, direktør for investorkontakt (+47 992 83 856)

Abonner

Dokumenter og linker