Aksjeopsjonstildeling til alle ansatte

Stavanger, 25. april 2014: Styret i Norwegian Energy Company ASA (Noreco) har i dagens ordinære generalforsamling fått fullmakt til å utstede aksjeopsjoner til alle ansatte i Noreco, i samsvar med selskapets gjeldende opsjonsprogram.

Styret har besluttet å utstede totalt 157 221 829 opsjoner fordelt på alle selskapets ansatte, med en utøvelsespris på 0,16256 kroner per aksje (vektet gjennomsnittskurs siste fem handelsdager før generalforsamlingsdagen). Opsjonene kan utøves i en periode fra 3 til 5 år fra dato for tildeling.

Følgende primærinnsidere har blitt tildelt aksjeopsjoner:

Svein Arild Killingland har blitt tildelt 17 973 587 opsjoner, ny beholdning er 17 973 587 opsjoner og 1 500 000 aksjer.
Ørjan Gjerde har blitt tildelt 8 700 517 opsjoner, ny beholdning er 9 215 384 opsjoner og 1 000 000 aksjer.
Lars Fosvold har blitt tildelt 8 504 539 opsjoner, ny beholdning er 9 271 075 opsjoner og 2 291 169 aksjer.
Øyvind Sørbø har blitt tildelt 7 612 343 opsjoner, ny beholdning er 7 949 350 opsjoner og 1 354 053 aksjer.
Bård Lærum har blitt tildelt 3 169 771 opsjoner, ny beholdning er 3 474 986 opsjoner og 919 167 aksjer.
Hilde Alexandersen har blitt tildelt 2 988 082 opsjoner, ny beholdning er 3 276 721 opsjoner og 966 301 aksjer.
Anne Kvadsheim har blitt tildelt 2 886 631 opsjoner, ny beholdning er 3 168 789 opsjoner og 492 713 aksjer.
Erik Borg har blitt tildelt 3 335 513 opsjoner, ny beholdning er 3 653 834 opsjoner og 197 972 aksjer.
Kenneth Brix har blitt tildelt 1 773 788 opsjoner, ny beholdning er 1 943 553 opsjoner og 64 516 aksjer.
Lotte Kiørboe har blitt tildelt 3 073 152 opsjoner, ny beholdning er 3 344 487 opsjoner og 313 662 aksjer.


Kontakt:

Ørjan Gjerde, CFO (0047 900 35 738)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.
 

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 55 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner