Anmodning om generalforsamling

Stavanger, 25. februar 2013: Norwegian Energy Company ASA (Noreco) har mottatt en anmodning om avholdelse av ekstraordinær generalforsamling fra aksjonæren Sabaro Investments Limited, i henhold til allmennaksjeloven § 5-7 (2). Det er bedt om at følgende saker behandles: (i) valg av styreleder, og (ii) valg av medlemmer til styret.

Den ekstraordinære generalforsamlingen vil bli avholdt innen fristen på én måned i allmennaksjeloven § 5-7 (2). Formell innkalling vil bli sendt separat, med lovfestet innkallingsfrist på tre uker.


Kontakt:

Kjetil Bakken, Investor Relations Manager ( +47 91 889 889)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.
 

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner