Årlig oversikt

Stavanger, 12. april, 2011: Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE:NOR), Utstedere av børsnoterte omsettelige verdipapirer er pålagt å sende til børsen en årlig oversikt over informasjon som er gjort tilgjengelig for allmennheten, jfr. verdipapirhandelloven § 5-11.

Vedlagt følger årlig oversikt for Noreco.
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker