Årlig oversikt

Stavanger, 23. april, 2009: Norwegian Energy Company ASA (Noreco,
OSE:NOR), Utstedere av børsnoterte omsettelige verdipapirer er pålagt å sende til børsen en årlig oversikt over informasjon som er gjort tilgjengelig for allmennheten, jfr. verdipapirhandelloven § 5-11.
 
Vedlagt følger årlig oversikt for Noreco.
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Einar Gjelsvik, direktør for investorkontakt (+47 992 83 856)

Abonner

Dokumenter og linker