Årlig reserverapport

Stavanger, 29. februar 2012: Norwegian Energy Company ASA (Noreco) publiserer i dag sin årlige reserverapport. Samlede påviste og sannsynlige (2P) olje- og gassreserver ved slutten av 2011 var 22,9 millioner fat oljeekvivalenter (mmboe), ned fra 45,8 mmboe året før.

Viktigste årsak til reservenedgangen er salgene av selskapets eierandeler i feltene Brage, Syd Arne og Siri. Selskapets netto produksjon fra de gjenværende felt kom på 1,7 mmboe for året.

Den fullstendige reserverapporten er vedlagt i PDF-format.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Kjetil Bakken, VP Investor Relations (+47 91 889 889)

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker