Årlig reserverapport

 
Stavanger, 26. mars 2009: Norwegian Energy Company ASA (Noreco - OSE:NOR), Noreco publiserer årlig reserverapport for 2008.
 
Norecos totale 1P reserver per 31. desember 2008 var 22,2 millioner fat oljeekvivalenter, 2P reserver var 32,6 millioner fat oljeekvivalenter og betingede ressurser 100 millioner fat oljeekvivalenter. Norecos reserveklassifisering er basert på Styringssystemet for Petroleumsressurser utgitt av Society of Petroleum Engineers (SPE) i 2007. Systemet er et anerkjent ressursklassifiseringssystem i samsvar med Børssirkulære 2/2007. DeGoyler and MacNaughton, en uavhengig tredjepart, har verifisert reservene.
 
Den vedlagte årlige rapporten har blitt utarbeidet ihht retningslinjenen utstedt av Oslo Børs. Rapporten vil inngå som en del av Noreco's årsrapport for 2008.
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Einar Gjelsvik, direktør for investorkontakt (+47 992 83 856)

Abonner

Dokumenter og linker