Årsrapport 2009 for Noreco

Stavanger, 14 april 2010: Norwegian Energy Company ASA (Noreco - OSE:NOR), Årsrapporten for 2009 for Norwegian Energy Company ASA (Noreco) offentliggjøres i dag, og kan lastes ned fra selskapets hjemmeside www.noreco.com eller www.newsweb.no


For bestilling av papirutgave av årsrapporten, vennligst send mail til post@noreco.com.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


Abonner

Dokumenter og linker