Årsrapport 2010 for Noreco

Stavanger, 7 april 2011: Norwegian Energy Company ASA (Noreco - OSE:NOR), Årsrapporten for 2010 for Norwegian Energy Company ASA (Noreco) offentliggjøres i dag, og kan lastes ned fra selskapets hjemmeside www.noreco.com eller www.newsweb.no
 
For bestilling av papirutgave av årsrapporten, vennligst send e-post til post@noreco.com.

Kontakt:
Kjetil Bakken, Direktør for strategi og investorkontakt (+47 91 889 889)
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker