Årsrapport for 2010 for garantister til obligasjonslån

Stavanger, 29. april 2011: Norwegian Energy Company ASA (Noreco - OSE:NOR),

Årsrapporter for 2010 for garantister til obligasjonslån NOR03 (ISIN
NO0010548431) og NOR04 (ISIN NO0010548449) vil være tilgjengelige på Norecos hjemmeside
www.noreco.com/no/Investorer/Rapporter/Datterselskap/

 

Kontakt:
Kjetil Bakken, Direktør for strategi og investorkontakt (+47 91 889 889)

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner