Avtale om voldgift

Stavanger, 22. mars 2010: Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE: NOR) og Norsk Tillitsmann har inngått voldgiftsavtale for å avgjøre en uenighet rundt konverteringskursen i Noreco's konvertible låneavtale.

Norsk Tillitsmann er tillitsmann for Noreco's NOK 218,5 millioner konvertible låneavtale (ISIN NO 001036883.0) og er av den oppfatning at konverteringskursen skal justeres fra NOK 22,25 per aksje til NOK 16 per aksje som følge av en emisjon i mai 2009. Dette vil i tilfelle øke antall aksjer under den konvertible låneavtalen med 3,8 millioner aksjer, noe som representerer en utvanning for eksisterende aksjonærer på 1,6 %. Noreco's oppfatning er fortsatt at slik justering ikke er berettiget i henhold til låneavtalen, og derfor ikke skal finne sted. 

Den konvertible låneavtalen fastsetter at uenighet mellom partene skal avgjøres ved de ordinære domstoler. Imidlertid, for å oppnå en avklaring på uenigheten så snart som mulig, har Noreco og Norsk Tillitsmann avtalt at saken skal endelig avgjøres ved voldgift i samsvar med Lov om voldgift. Som en følge av dette vil partene nå iverksette oppnevnelse av voldgiftsretten. På nåværende tidspunkt er det forventet at endelig dom fra voldgiftsretten vil foreligge innen seks måneder. Ytterligere informasjon vil gis når endelig dom er avsagt av voldgiftsretten.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Einar GjelsvikVP Strategy & IR (+47 99 28 38 56)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner