Boreoppdatering

 
Stavanger, 2. april 2009: Norwegian Energy Company ASA (Noreco -  OSE:NOR), Noreco gir en oppdatering på sitt pågående boreprogram, hvor fire brønner pågår.
 
SE Tor well 2/5-14S & A, Hyme/Sør Øst Tor
Første målsetning for brønnen har blitt nådd, og plugging og fjerningsprosedyrer er iverksatt. Målsetningen til brønnen var todelt; å teste kalkreservoaret i Hyme prospektet vest for Sør-Øst Tor funnet og å teste den nordlige delen av det sentrale Sør-Øst Tor funnet. Det var indikasjoner av hydrokarboner i kalkreservoaret som var første mål for brønnen, men disse betraktes foreløpig som ukommersielle. Det ble påtruffet spor av hydrokarboner i sandstein av paleocene alder, men dette må undersøkes nærmere. Operatøren konkluderte med å ikke bore brønnens andre mål nå, det planlagte sidesteget (2/5-14A) sentralt nord på Sør-Øst Tor. Operatøren vil, etter videre tekniske og økonomiske analyser, legge fram et forslag til styringskomiteen ang tidspunkt for boring av Sør-Øst Tor 2/5-14A brønnen.
 
Gita
Boringen av letebrønnen Gita i Danmark er godt på vei. Brønnen blir boret med riggen Ensco 101, og resultater forventes i nær fremtid. Noreco har en 12% eierandel i lisensen.
 
Brage
På Brage-feltet i Norge pågår boring av en vanninjeksjonsbørnn (A-22 A). Denne er designet for å øke utvinningsgraden ved å injisere vann inn i Bowmore segmentet på feltet. Boring vil fortsette i 2. kvartal.  Noreco eier 12,26%/13,2% av Brage-feltet.
 
Nini
På Nini-feltet i Danmark pågår boring av en vanninjeksjonsbrønn (NA-9). Denne brønnen er designet for å øke utvinningsgraden fra Nini-feltet. Noreco eier 30% av Nini-feltet.
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Einar Gjelsvik, direktør for investorkontakt (+47 992 83 856)
 

Abonner