Boring av avgrensningsbrønn på Gohta har startet

Stavanger 23. mai 2014: Norwegian Energy Company ASA (Noreco) melder at boring av avgrensningsbrønn 7120/1-4S i PL492 i Barentshavet, nå har startet. Hovedmålet er å avgrense det permiske karbonatreservoaret i Gohta funnet.

Brønnen bores med riggen Island Innovator.

Noreco Norway AS har en eierandel på 20 prosent i PL492. Lundin Norway AS er operatør med en eierandel på 40 prosent. Det Norske Oljeselskap ASA har en eierandel på 40 prosent.


Kontakt:

Ørjan Gjerde, Finansdirektør, Tlf.: 0047 900 35 738

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.
 

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 55 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner