Boring av letebrønn i Danmark har startet

Stavanger 9. desember 2014: Boringen av letebrønnen Xana i lisens 9/95 på dansk sokkel har startet. Norwegian Energy Company ASA (Noreco) er partner i lisensen med en eierandel på 20,1 prosent.

Lisensen ligger i nærheten av gassfunnet Svane. Brønnen bores med den oppjekkbare boreriggen Noble Sam Turner. Hovedmålet er sandsteinsformasjoner i øvre jura, ca 4 600 meter under havbunnen. Det er estimert å ta rundt 140 dager å bore til planlagt dybde.

– Mens noen har jobbet mest med selskapets finansielle utfordringer i det siste, har våre eksperter på leting og operasjon konsentrert seg om forberedelsene til denne letebrønnen, og de har gjort en god jobb, sier Tommy Sundt, administrerende direktør i Noreco.

Noreco anslår funnsannsynligheten for Xana-brønnen til 27 prosent og at prospektet inneholder mellom 130 og 235 millioner brutto fat oljeekvivalenter, for det meste i form av gass. Det tilsvarer ca 35 millioner fat oljeekvivalenter netto P50 for Noreco.

Maersk Oil er operatør for lisensen og har en eierandel på 42,6 prosent. Gjennom datterselskapet Noreco Oil Denmark A/S eier Noreco 20,1 prosent, DONG E&P har en eierandel på 27,3 prosent og Danoil Exploration har en eierandel på 10,0 prosent.

Kontakt:
Tommy Sundt, adm. direktør. Tlf.: +47 992 83 900
Odd Arne Slettebø, finansdirektør. Tlf.: +47 992 83 900
Geir Arne Drangeid, IR-kontakt. Tlf.: +47 913 10 458

Epost: investorrelations@noreco.com

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har 53 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR). For mer informasjon: www.noreco.com

Abonner