Boring av utforskingsbrønnen på Svaneøgle fullført

 Stavanger, 3. februar 2011: Norwegian Energy Company ASA (Noreco) er i ferd med å avslutte boringen av utforskingsbrønn 17/6-1 på Svaneøgle-prospektet.

 

Målet for utforskingsbrønn 17/6-1 var Svaneøgle-prospektet, og brønnen nådde en dybde på 3065 meter. Det primære målet for brønnen var Sandnes- og Bryne-formasjonene i jura bergarter. Brønnen påviste olje i et fem meter tykt sandsteinslag med lav reservoarkvalitet i Sandnesformasjonen mens trykkmålinger indikerer en mulig oljekolonne på 45 meter. Vannførende sandsteinslag med god reservoarkvalitet ble påtruffet dypere i Bryneformasjonen. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling. Foreløpige beregning av størrelsen på funnet er mellom 0.05 og 1 millioner Sm3 utvinnbar olje. Funnet er ikke av økonomisk interesse. Havdypet er 272 meter.

 

Svaneøgle ligger i lisens PL545, om lag 100 kilometer sørøst for Grane-feltet i midtre del av Nordsjøen. Brønnen ble boret med den halvt nedsenkbare boreriggen West Alpha.

 

Noreco eier 50 prosent av lisens PL545. Øvrige partnere er Spring Energy med 30 prosent og Petoro med 20 prosent eierandel.

Kontakt:
Rune Martinsen, direktør for strategi og investorkontakt +47 992 83 853

 

 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner