Boring på Albert gjenopptatt

Stavanger, 27. august 2012: Norwegian Energy Company ASA (Noreco) melder at boringen av utforskingsbrønn 6201/11-3 i lisens PL519 på Albert-prospektet er gjenopptatt.

Noreco har en eierandel på 20 prosent i PL519. Lundin Petroleum er operatør med 40 prosent eierandel, mens Bayerngas Norge og Spring Energy hver har eierandeler på 20 prosent.

Kontakt:
Kjetil Bakken, VP Investor Relations (+47 91 889 889)

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner