Boring på Clapton har startet

Stavanger, 24. mai 2012: Norwegian Energy Company ASA (Noreco) melder at boringen av utforskingsbrønn 2/8 - 18 S i lisens PL440S har startet.

Målet for brønnen er Clapton-prospektet, som ligger 5 kilometer øst for Eldfisk Øst-feltet og 10 kilometer nord for Valhall-feltet i den norske delen av Nordsjøen. Brønnen bores med boreriggen Maersk Guardian.

Noreco har en eierandel på 12 prosent i PL440S. Faroe Petroleum er operatør med 40 prosent eierandel, øvrige partnere er Dana Petroleum (20 prosent), Lundin Norway (18 prosent) og Det Norske Oljeselskap (10 prosent).

Kontakt:
Kjetil Bakken, VP Investor Relations (+47 91 889 889)

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner