Boring på Gohta har startet

Stavanger, 16. juli 2013: Norwegian Energy Company ASA (Noreco) melder at  boring av utforskingsbrønn 7120/1-3 på Gohta-prospektet, som ligger i lisens PL492 i den vestlige delen av Barentshavet, i følge operatør nå har startet.

Brønnen bores med riggen Transocean Arctic.

Noreco har en eierandel på 20 prosent i PL492. Operatør er Lundin.


Kontakt:

Ørjan Gjerde, CFO ( 47 900 35 738)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.
 

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner