Boring på Lupin har startet

Stavanger, 11. mars 2013: Norwegian Energy Company ASA (Noreco) melder at boring av utforskingsbrønn 16/8-3 S på Lupin-prospektet, som ligger i lisens PL360 i norsk del av Nordsjøen, har startet.

Brønnen bores med riggen Songa Trym.

Noreco har en eierandel på 15 prosent i PL360. Operatør er Statoil.


Kontakt:

Kjetil Bakken, Investor Relations Manager ( +47 91 889 889)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.
 

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner