Boring på PL476 Frusalen i Norge har startet.Stavanger 18. januar 2010: Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE:NOR), Leteboring på Frusalenprospektet i Norge har startet.

 

Boringen av letebrønnen Frusalen i lisens 476, 5-10 km vest for Midgardfeltet på Haltenbanken, har startet. Brønnen bores av riggen Songa Delta, og opereres av Det norske. Resultatet forventes i februar. Frusalenprospektet ligger i et attraktivt hydrokarbonområde med mange funn og flere muligheter for tilbakeknytning til eksisterende infrastruktur. Noreco`s oppdaterte ressursestimat for Frusalenprospektet er 14-96 millioner fat oljeekvivalenter brutto, med gass/kondensat som mest sannsynlig fase. Noreco har en eierandel på 30 % i lisensen.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Scott Kerr, administrerende direktør (+47 992 83 890)

Einar Gjelsvik, direktør for strategi og investorkontakt (+47 992 83 856)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker