Defekt kompressor på Ula-feltet stenger Oselvar

Report this content

Stavanger, 9. august 2013: Operatøren på Ula-feltet opplyser at de på grunn av en defekt gasskompressor ikke vil kunne ta i mot og behandle produksjon fra andre felt. Dette betyr at produksjonen fra Oselvar-feltet er stengt. Noreco har en eierandel på 15 prosent i Oselvar.

Gasskompressoren som nå er ødelagt skulle i alle tilfeller vært erstattet medio september i år. Ula-operatøren (BP) arbeider med sine underleverandører med sikte på å forsere dette arbeidet. De forventer at produksjonen på Oselvar kan gjenopptas mot slutten av september.

Norecos andel av produksjonen fra Oselvar-feltet var 650fat oljeekvivalenter per dag i første halvår i år. Feltet var stengt gjennom hele juli som følge av planlagt vedlikehold på Ula og Ekofisk (ref. tidligere meldinger).

    
Kontakt:

Ørjan Gjerde, Finansdirektør. Tlf.: +47 900 35 738

    
Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

    
***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR). For mer informasjon: www.noreco.com

Abonner