Endring av nominasjonskomiteens innstilling

Stavanger, 17. august 2011: Norwegian Energy Company ASA (Noreco) sendte den 29. juli 2011 ut innkalling til ekstraordinær generalforsamling den 19. august 2011. Nominasjonskomiteens innstilling til styrevalg var vedlagt innkallingen.

Nominasjonskomiteen har endret sin innstilling angående valg av styre, slik at følgende styre nå foreslås valgt den 19. august 2011:

Ståle Kyllingstad (som styrets leder)
Hilde Drønen
Eimund Nygaard
Shona Grant
Arnstein Wigestrand
Mona Iren Kolnes

Nominasjonskomiteen innstiller videre på det innkalles til en ny generalforsamling så snart som mulig for å endre vedtektene slik at et styre på inntil syv aksjonærvalgte medlemmer tillates og for å supplere styret med Ole Melberg.

Den reviderte innstillingen fra nominasjonskomiteen med begrunnelse er vedlagt denne børsmeldingen.

De aksjonærer som allerede har sendt inn fullmaktsskjema, og som ønsker å endre sin stemmegivning i punkt 5 på agendaen, bes om å sende nytt fullmaktsskjema når nominasjonskomiteens endelige innstilling er offentliggjort. De aksjonærer som har sendt fullmaktsskjema men som ikke sender nytt skjema som nevnt, vil bli ansett for å fastholde sin stemmegivning i punkt 5.

Kontakt:
Tone Klepaker Skartveit, Corporate Planning Advisor +47 992 83 882


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner