Endring av nominasjonskomiteens innstilling

Stavanger, 12. april 2011: Norwegian Energy Company (Noreco) sendte den 7. april ut innkalling til ordinær generalforsamling for 2011. Nominasjonskomiteens innstilling til styrevalg var vedlagt innkallingen.

 

Nominasjonskomiteen har i ettertid blitt gjort oppmerksom på at en av de foreslåtte kandidatene, Trine Sæther Romuld, av hensyn til andre forpliktelser likevel ikke er i stand til å kunne påta seg et styreverv i Noreco. Nominasjonskomiteen vil derfor trekke forslaget om Romulds kandidatur, og vil komme med en oppdatert innstilling så snart som mulig.

 

De aksjonærer som allerede har sendt inn fullmaktsskjema, og som ønsker å endre sin stemmegivning i punkt 13.5 på agendaen, bes om å sende nytt fullmaktsskjema når nominasjonskomiteens endelige innstilling er offentliggjort. De aksjonærer som har sendt fullmaktsskjema men som ikke sender nytt skjema som nevnt, vil bli ansett for å fastholde sin stemmegivning i punkt 13.5.  

 

Kontakt:
Tone Klepaker Skartveit, Corporate Planning Advisor +47 992 83 882

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner