Finansiell kalender for 2012

Norwegian Energy Company ASA (Noreco) har planlagt følgende datoer for finansiell rapportering i 2012:

29 februar Presentasjon av 4. kvartal 2011
2 mai Ordinær generalforsamling 
24 mai Presentasjon av 1. kvartal 2012 
9 august          Presentasjon av 2. kvartal 2012
22 november   Presentasjon av 3. kvartal 2012

Kontakt:
Kjetil Bakken, direktør for investorkontakt (+47 91 889 889)

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner