Foreløpig boreresultat

Stavanger, 18. april 2012: Norwegian Energy Company ASA (Noreco) borer for tiden utforskingsbrønn 7228/1-1 på Eik-prospektet i Barentshavet.

De foreløpige resultatene av boringen tilsier at brønnen ikke inneholder drivverdige forekomster av hydrokarboner. 

Brønnen er lokalisert i lisens PL396 i Barentshavet, omlag 200 kilometer nord-øst for Nordkapp, og blir boret med riggen Transocean Barents.

Partnerne i lisens PL396 er Noreco (operatør, 50 prosent), Front Exploration AS (30 prosent) og Petoro AS (20 prosent).

Kontakt:
Kjetil Bakken, VP Investor Relations (+47 91 889 889)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner