Forhøyelse av aksjekapitalen

Stavanger, 30. oktober 2012

Det vises til børsmelding datert 26. oktober 2012 vedrørende beslutningen av den ekstraordinære generalforsamlingen i Norwegian Energy Company ASA ("Noreco" eller "Selskapet", ticker "NOR") om å forhøye aksjekapitalen i Selskapet etter den rettede emisjonen som omfatter utstedelsen av 108 108 108 nye aksjer.

Aksjekapitalforhøyelsen som følge av den rettede emisjonen er nå blitt registrert i Foretaksregisteret. Den nye registrerte aksjekapitalen i Noreco er NOK 1 091 048 168,20 fordelt på 351 951 022 aksjer, hver pålydende NOK 3,10. De nye aksjene vil umiddelbart bli notert på Oslo Børs.

Kontaktpersoner:

Einar Gjelsvik, CEO ( 47 992 83 856)
Kjetil Bakken, VP Investor Relations ( 47 91 889 889)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.


Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordvest-Europa. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner