Fornyelse av letelån

Stavanger, 20. mars 2013: Norwegian Energy Company ASA (Noreco) har gjennom datterselskapet Noreco Norway AS fornyet sin bankfasilitet for finansiering av selskapets letevirksomhet på norsk sokkel. Fasiliteten er på 1.240 millioner kroner og gjelder ut 2016.

Konsortiet for denne fasiliteten består av Sparebank 1 SR-Bank (Bookrunner og Agent), DNB Bank (Bookrunner), BNP Paribas, ABN AMRO Bank og Skandinaviska Enskilda Banken. 


Kontakt:

Kjetil Bakken, Investor Relations Manager ( +47 91 889 889)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.
 

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner