Forsikringssak angående skade i rørledning avgjort

Stavanger 27. November 2009: Norwegian Energy Company ASA (Noreco - OSE:NOR) Noreco har kommet til enighet om en forsikringssak relatert til skaden på vanninjeksjonsrørledningen mellom Siri og Nini. I henhold til avtalen mottar Noreco totalt 20,9 millioner dollar i forsikringspremie.
 
Noreco har kommet til enighet i forsikringssaken mot forsikringsselskapet etter skaden på vanninjeksjonsrødledningen mellom Siri- og Nini-platformene i Danmark. Rørledningen ble skadet i 2007 og utbedringer og utskiftninger ble ferdigstilt i 3. kvartal 2009. I henhold til avtalen mottar Noreco 20,9 millioner dollar relatert til tap av produksjonsfortjenste og kostnader forbundet med utbedringer og utskiftninger. Netto utbetaling er gjort på forskudd, Noreco mottar 15.8 millioner dollar i utbetalinger i 4. kvartal 2009. Dette er i tråd med Noreco`s forventninger og vil derfor ikke ha noen påvirkning på selskapets resultatregnskap.
 
Noreco håndterer forretningsrisiko aktivt gjennom forsikringsavtaler og gjennom bruk av finansielle derivater (herunder putopsjoner på oljepris)
 
Kontakt:
Einar Gjelsvik, direktør for strategi og investorkontakt (+47 99 28 38 56)

Abonner