Forslag til nye styremedlemmer og nominasjonskomité

Stavanger, 26, mars 2015: Det vises til tidligere melding 6. mars 2015 vedrørende innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Energy Company ASA («Noreco» eller «Selskapet») i morgen, 27. mars 2015, kl 12:00. Hovedformålet med den ekstraordinære generalforsamlingen er å utnevne et nytt styre som kan reflektere den nye aksjonærsammensetningen etter konvertering av obligasjonsgjeld som ble gjennomført 24. mars 2015.

På egne vegne og i diskusjon med andre større aksjonærer etter gjeldskonvertering har Sparinvest S.A. fremsatt følgende forslag til ny styresammensetning:

Silje Augustson, styreleder (gjenvalg)
Riulf Rustad, styremedlem (ny)
Julian Balkany, styremedlem (ny)
Andreas Greve-Isdahl, varamedlem (gjenvalg)

Riulf Rustad (52) er norsk statsborger og bosatt i Norge. Han har vært investeringsdirektør i Storebrand, og er siden 2000 investor i ulike sektorer som olje og gass samt olje-service. Rustad har flere styreverv, herunder i selskapet notert på Oslo Børs

Julian Balkany (34) er fransk statsborger og bosatt i London. Han er managing director i Nanes Delorme Capital Management LLC og har siden oktober 2014 vært styreleder i Panoro Energy som er notert på Oslo Børs, i tillegg til en rekke andre verv innenfor olje og gass-sektoren.

I påvente av diskusjon og vurdering i samråd med den nye nominasjonskomiteen vil kompensasjonen av styrets medlemmer forbli på dagens nivå. En eventuell endret kompensasjonsstruktur vil bli fremsatt på den kommende ordinære generalforsamlingen. Hva gjelder Riulf Rustad er det imidlertid intensjonen at Selskapet og styret vil engasjere ham separat på konsulentbasis gjennom hans selskap til NOK 2 000 per time (ex mva). Det er videre forventet at han vil bli kompensert ved salg av enkelte eiendeler i størrelsesorden NOK 500 000 til NOK 1 000 000. Han er også forventet å motta 1% av netto forsikringsproveny mottatt av Selskapets obligasjonseiere og/eller aksjonærer.

Når det gjelder sammensetning av nominasjonskomiteen foreslås det at følgende utpekes til å utgjøre denne:

Richard Sjøqvist, leder (ny)
Lars Purlund, medlem (ny)
Kristian Utkilen, medlem (gjenvalg)

Richard Sjøqvist (51) er norsk statsborger og bosatt i Norge. Han er styremedlem og partner i advokatfirmaet BA-HR DA.

Lars Purlund er dansk statsborger bosatt i Danmark. Han representerer Sparinvest S.A. Sparinvest S.A. eier 14,65% av aksjene i Noreco.

Ovennevnte forslag er formidlet til nominasjonskomiteen. I lys av ovenstående vil nominasjonskomiteen ikke fremsette noe separate forslag.

I tillegg til de ovennevnte forslagene til Selskapets styre, har representanter for NOR06 obligasjonslånet utstedt av Noreco Norway AS foreslått at Roar Flom utpekes til styret i Noreco Norway AS som et uavhengig medlem. Roar Flom (60) er norsk statsborger og bosatt i Norge. Han har vært CFO i Leif Høegh & Co ASA og har bakgrunn fra Saga Petroleum og bankvirksomhet. Han har flere styreverv, herunder i Höegh LNG AS og Den Norske Krigsforsikring for Skib. Utnevnelse av Flom vil bli vurdert av det nye styret i Selskapet og besluttet av generalforsamlingen i Noreco Norway AS.

Kontakt: 
investorrelations@noreco.com

Abonner