Første fase av avgrensning av Huntington-funnet avsluttet

Stavanger, 11. februar 2008: Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE:NOR), Første fase av avgrensning av Huntington funnet i UK er nå avsluttet.
 
Operatøren Oilexco annonserte i dag en oppdatering av avgrensningsaktivitetene på Huntington (se vedlegg). Et omfattende avgrensningsprogram av Forties formasjonen i feltet er ferdigstilt, og avgrensning av Fulmar formasjonen pågår. Ytterligere avgrensningsaktivitet er nødvendig for å fastslå det fulle potensialet for de dypere sonene i feltet.  Ulike muligheter for en rask utbygging av feltet blir nå vurdert, og anbud på deler med lang leveringstid blir nå sendt ut.
 
-          Vi er godt fornøyd med fremdriften på avgresningsprogrammet på Huntington. De to første brønnene i programmet har bragt feltet nærmere en utbygging, og vi ser frem til å jobbe sammen med våre partnere for å få til en rask utbygging av feltet, sier administrerende direktør Scott Kerr.
 
 
Bakgrunnsinformasjon:
Noreco ble eier av 20% av lisens P1114 i Enlgand gjennom oppkjøpet av Altinex ASA i fjor. De andre rettighetshaverne i lisensen er Oilexco North Sea Limited (40 %, operatør) E.ON Ruhrgas UK Exploration and Production Limited (25%), and Carrizo Oil and Gas, Inc (15%). Lisensen ligger sentralt i Nordsjøen, nær eksisterende felt og etablert infrastruktur. Lisensen dekker Huntington funnet, hvor to betydelige funn i reservoar av paleocen (Forties formasjon) og øvre jura (Fulmar formasjon) alder ble gjort i juni i 2007. Det er også et tidligere oljefunn i trias reservoar i lisensen.  There is also a previous oil discovery in Triassic reservoirs in the license.
 
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Scott Kerr, administrerende direktør (+47 992 83 890)
Einar Gjelsvik, direktør for investorkontakt (+47 992 83 856)