Fortsatt vekst i olje- og gassreserver for Noreco

Stavanger, 17. februar 2011: Norwegian Energy Company ASA (Noreco) publiserer i dag sin årlige reserverapport. Samlede påviste og sannsynlige (2P) olje- og gassreserver ved slutten av 2010 var 45,8 millioner fat oljeekvivalenter (mmboe), opp fra 37,2 mmboe året før.

 

De viktigste bidragene til reserveøkningen kom fra Huntington-feltet og Syd Arne fase III-utbyggingen, i tillegg til netto økning av reserver i produserende felt.

 

Nye 2P-reserver ble 12,7 mmboe, mens selskapets netto produksjon for året kom på 4,1 mmboe, tilsvarende en reserveerstatningsrate på i overkant av 300 prosent.

 

Den fullstendige reserverapporten er vedlagt i PDF-format (engelsk).

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Kjetil Bakken, Investor Relations Manager (+47 91 889 889)

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker