Fremmer forslag om sammenslåing med Det norske oljeselskap

Noreco vil videreutvikle norsk oljeindustri:
 
 
 
Noreco fremmer et forslag om å slå seg sammen med Det norske oljeselskap. Begge de norske selskapene er notert på Oslo Børs og sammen vil de bli det klart største uavhengige norske oljemiljø ved siden av StatoilHydro.
 
- Våre to selskaper passer perfekt sammen. Tidspunktet er rett for å videreutvikle det norske oljemiljøet, og det er i tråd med signaler fra staten, investorer og norsk leverandørindustri. Sammen blir vi sterkere og kan derfor skape flere arbeidsplasser og øke verdier for aksjonærene og oljenasjonen Norge, sier styreleder Lars Takla i Noreco.
I tillegg til en daglig oljeproduksjon på 18.000 fat, vil det nye selskapet ha 100 lisenser i Nordsjøen, noe som kan gi en betydelig økning i oljeproduksjonen de kommende årene.
 
Flere arbeidsplasser
Dagens to selskaper er representert i Stavanger, Trondheim, Oslo, Harstad og København, og det nye selskapet vil opprettholde alle virksomhetene og videreutvikle disse.
- Noreco ser et sterkt behov for å videreutvikle og bygge ut de kunnskapsmiljøer som allerede finnes. Vi vil opprettholde alle arbeidsplasser hvor de er i dag, understreker Takla.
 
Riktig tidspunkt
En rekke aktører har pekt på at en fusjon mellom Noreco og Det norske oljeselskap vil være et naturlig steg i utviklingen av norsk oljeindustri: Begge har all sin virksomhet i Nordsjøen og har vist en sterk vekst og høy kompetanse. Det fusjonerte selskapet vil være godt rustet til å møte utfordringene i dagens marked, og gi store muligheter for videre vekst og skape nye trygge arbeidsplasser og økte verdier.
- Våre analyser viser at dagens tidspunkt er særlig gunstig for en sammenslåing av de to kompetente oljeselskapene. Vårt inntrykk er også at en slik sammenslåing er ønsket av store aksjonærgrupper i begge selskaper og vi håper derfor at forslaget blir positivt mottatt, uttrykker Takla.
 
Fusjon til beste for alle parter
Oljeselskapet Noreco med hovedkontor i Stavanger ble etablert i 2005. Noreco har kjøpt opp flere selskaper siden den gang. Det norske oljeselskap med hovedkontor i Trondheim er også et resultat av oppkjøp og fusjoner mellom flere mindre oljeselskaper.
- Ved å gå sammen får vi en betydelig kompetanse understøttet av finansiell og operasjonell styrke og et stort antall interessante lisenser. En fusjon vil være til det beste for alle involverte, og ikke minst oljenasjonen Norge, sier Takla.
 
Bytteforhold
Noreco's forslag innebærer at aksjonærene i Det norske oljeselskap vil få 52,5 prosent av det nye selskapet.- Aksjonærene i Noreco vil få en eierandel på 47,5 prosent.
- Dette er en historisk mulighet til å skape et nytt, sterkt norsk oljemiljø. Jeg håper at aksjonærene på begge sider ser hvordan vi i fellesskap kan skape store merverdier for eiere, ansatte og nasjonen, sier Takla.
En fusjon forutsetter at begge selskapenes generalforsamling godkjenner forslaget med minst 2/3 flertall.
 
For mer informasjon, se børsmelding om tilbudet på Norecos hjemmeside www.noreco.no
 
Kontaktpersoner:
Pressekontakter:
Scott Kerr, administrerende direktør i Noreco, +47 99 28 38 90
Lars Takla, Styreleder i Noreco, +47 99 28 38 51
Investorkontakt:
Einar Gjelsvik, direktør for investorkontakt i Noreco, +47 99 28 38 56
 

Abonner