Fullmakter til ekstraordinær generalforsamling

Stavanger, 13. november 2012: Ståle Kyllingstad, styreleder i Norwegian Energy Company ASA ("Selskapet"), har i forbindelse med kommende ekstraordinær generalforsamling i Selskapet den 15. november 2013, mottatt fullmakter fra aksjonærer som representerer 19 438 012 aksjer i Selskapet, tilsvarende 5,46 % av stemmerettighetene i Selskapet. 

Medregnet øvrige aksjer og stemmerettigheter kontrollert av ham eller nærstående parter representerer styrets leder til sammen 66 410 901 aksjer på kommende ekstraordinære generalforsamling, tilsvarende 18,65 % av stemmerettighetene i Selskapet.


Kontakt:

Ørjan Gjerde, CFO (0047 900 35 738)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.
 

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordvest-Europa. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner