Fullmakter til ekstraordinær generalforsamling

Stavanger, 25. februar 2015: I forbindelse med ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Energy Company ASA (Noreco) 3. mars 2015, har styrets leder, Silje Augustson, så langt mottatt fullmakter uten stemmeinstrukser fra aksjonærer som representerer 18 980 500 aksjer.

Totalt vil Silje Augustson dermed representere 33,44 % av stemmene på den kommende generalforsamlingen i Noreco.

I tillegg har hun mottatt fullmakter med stemmeinstrukser for 8 517 aksjer.

Alle fullmakter gjelder kun i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamlingen i Noreco 3. mars 2015.

Kontakt:
investorrelations@noreco.com

Denne informasjonen er meldepliktig i henhold til verdipapirhandelloven, avsnitt 5-12. 

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har 49 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR). For mer informasjon: www.noreco.com

Abonner