Gjennomføring av etterfølgende tilbud

SKAL IKKE SLIPPES, PUBLISERES ELLER DISTRIBUERES, HELT ELLER DELVIS,
DIREKTE ELLER INDIREKTE I AUSTRALIA, CANADA, JAPAN ELLER USA

Stavanger, 14. november 2012

Det vises til børsmelding og prospekt datert 29. oktober 2012 vedrørende det etterfølgende tilbudet (det "Etterfølgende Tilbudet") av opp til 18 918 918 aksjer ("Tilbudsaksjene") i Norwegian Energy Company ASA ("Noreco" eller "Selskapet") til en tegningskurs på NOK 3,70 per aksje.

Tegningsperioden i det Etterfølgende Tilbudet ble avsluttet 13. november 2012 kl. 16.30. Som følge av det Etterfølgende Tilbudet vil Noreco utstede 1 038 010 Tilbudsaksjer til NOK 3,70 per aksje, som vil gi et bruttoproveny på ca NOK 3,8 millioner.

Alle tegnere som tildeles Tilbudsaksjer vil motta et brev som bekrefter antallet Tilbudsaksjer som er tildelt tegneren og det tilsvarende beløpet som skal betales. Dette brevet forventes distribuert i dag.

Betalingsfristen for Tilbudsaksjene forfaller 19. november 2012 og levering vil finne sted rundt den 21. november 2012. Etter registrering av utstedelsen av Tilbudsaksjene vil det totale antall aksjer i Noreco stige med 1 038 010 aksjer, fra 352 793 101 aksjer til 353 831 111 aksjer.

Tilbudsaksjene kan ikke overdras eller handles før de er fullt innbetalt og aksjekapitalforhøyelsen tilknyttet det Etterfølgende Tilbudet er blitt registrert i Foretaksregisteret. Det forventes at aksjekapitalforhøyelsen vil bli registrert i Foretaksregisteret rundt 21. november 2012 og at Tilbudsaksjene deretter umiddelbart vil bli tatt opp til handel på Oslo Børs.

DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, Pareto Securities AS og Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslo Branch (SEB Enskilda) opptrer som joint lead managers og joint bookrunners for det Etterfølgende Tilbudet.

Kontaktpersoner:

Einar Gjelsvik, CEO, +47 99 28 38 56
Kjetil Bakken, VP Investor Relations, +47 91 88 98 89

****

Denne pressemeldingen utgjør ikke og danner ikke del av noe tilbud eller anmodning om å erverve eller tegne verdipapirer i USA. Verdipapirene som omtales i meldingen kan ikke tilbys eller selges i USA uten registrering eller unntak fra registrering i henhold til U.S. Securities Act av 1933 (med endringer). Selskapet har ikke til intensjon å registrere noen andel av tilbudet av verdipapirer i USA eller å gjennomføre et offentlig tilbud av verdipapirene i USA. Kopier av denne meldingen lages ikke og kan ikke distribueres eller sendes inn i Australia, Canada, Japan eller USA.

Denne informasjonen er informasjonspliktig i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordvest-Europa. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner