Gjennomført rettet emisjon og planlagt etterfølgende tilbud om tegning av aksjer

Stavanger, 28. april 2008: Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE:NOR),
Noreco har gjennomført en rettet emisjon på 19,149 millioner nye aksjer. Den rettede emisjonen var betydelig overtegnet.  Tegningsprisen ble satt til 23,50 per aksje, noe som gir en emisjon på ca 450 millioner kroner.
 
-          Vi er veldig fornøyd med den store interessen i den rettede emisjonen. Oppkjøpet av Talisman Oil Denmark vil styrke Norecos resultater, kontantstrøm og balanse, og gir oss et utmerket utgangspunkt for videre vekst, sier Scott Kerr, CEO i Noreco.
 
 
Gjennomført rettet emisjon
Det vises til børsmelding datert 25. april 2008. Norwegian Energy Company ASA ("Noreco") har 28. april 2008 gjennomført en rettet emisjon med utstedelse av totalt 19 149 000 nye aksjer. Emisjonen var betydelig overtegnet. Tegningskursen ble satt til NOK 23,50 per aksje, noe som innebærer brutto emisjonsproveny på ca. NOK 450 millioner. Pareto Securities AS and Glitnir Securities AS var tilretteleggere for emisjonen.
 
Norecos aksjekapital vil øke fra 346 390 410,20 to NOK 405 752 310,20, og totalt antall aksjer vi øke fra 111 738 842 to 130 887 842.
 
Formålet med emisjonen var bl.a. å finansiere ervervet av 100 % av aksjene i Talisman Oil Denmark Limited som per i dag har en 30 % eierinteresse i Siri-lisensen, jfr. børsmelding datert 25. april 2008.
 
Tildelingsbrev vil bli sendt ut i dag. Betalingsdato er satt til 2. mai 2008. Tegnerne vil få levert eksisterende og ubeheftede aksjer i selskapet som allerede er notert på Oslo Børs, i samsvar med en aksjelånsavtale inngått mellom Pareto Securities AS, Noreco og større aksjonærer i Noreco.
 
Aksjene som leveres til tegnerne kan omsettes fra leveringsdagen.
 
Etterfølgende tilbud om tegning av aksjer
Styret i Noreco har besluttet å gjennomføre et etterfølgende tilbud om tegning av aksjer rettet mot aksjonærer i Noreco som ikke var invitert til å delta i den rettede emisjonen. Tegningsprisen i det etterfølgende tilbudet vil være den samme som for den rettede emisjonen.
 
Basert på aksjonærer registrert og inviterte aksjonærer til den rettede emisjonen, forventes at størrelsen på det etterfølgende tilbudet vil beløpe seg til ca. NOK 50-60 millioner. Selskapet vil også utarbeide et prospekt som skal godkjennes av Oslo Børs i forbindelse med det etterfølgende tilbudet. Tidspunktet for det etterfølgende tilbudet er derfor foreløpig ikke avklart, men det forventes at tilbudsperioden vil starte innen utløpet av mai måned 2008.
 
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Scott Kerr, Administrerende direktør (+47 992 83 890)
Einar Gjelsvik, Direktør for investorkontakt (+47 992 83 856)

Abonner